لوگو
لوگو

فرصت های شغلی ایمپو

کارشناس تولید محتوا ( سوشال مدیا - تمام وقت و حضوری )

تمام وقت

داده پردازی سلامت کیان

مدیر اجرایی (تمام وقت - حضوری - مشهد)

تمام وقت

داده پردازی سلامت کیان

کارشناس پشتیبانی و نگهداشت مشتریان ( تمام وقت و حضوری )

تمام وقت

داده پردازی سلامت کیان

مدیر مارکتینگ (تمام وقت - حضوری - مشهد)

تمام وقت

داده پردازی سلامت کیان

برنامه نویس Back-End (تمام وقت - حضوری - مشهد)

تمام وقت

داده پردازی سلامت کیان

طراح گرافیک (مشهد)

تمام وقت

داده پردازی سلامت کیان