همدلی ایمپو

لذت و آرامش در رابطه

چرا همدلی؟

مراقبت از همدل و بهبود رابطه

در ایمپو چطور همدلی میکنیم؟

ارسال پیام به همدل

(یه پیام‌رسان دونفره و رمانتیک)

تو قسمت همدل ایمپو مطمئنی تنها پیامی که میگیری از طرف همدلته

خاطره بازی

(یه آلبوم پر از خاطره‌های قشنگ)

تو قسمت همدل ایمپو،خاطره های دو نفره قشنگتون رو با عکس و متن ثبت کنید

دیدن حال جسمی و روحی همدل

(مراقب از همدل)

تو قسمت همدل ایمپو میتونید چرخه قاعدگی خانم یا چرخه بیوریتم آقا رو ببینید و حسابی مراقب حال دل همدیگه باشید

چرا همدلی در چرخه قاعدگی مهمه؟

برنامه ریزی برای بارداری یا پیشگیری از بارداری در دوران باروری

همدلی و همراهی و همدردی در دوران حساس پیش از قاعدگی

مراقبت از همدل در روزهای قاعدگی بدلیل درد و ضعف جسمانی

لذت بیشتر از رابطه جنسی با توجه چرخه قاعدگی

همدلی با ایمپو

ایمپو اپلیکیشنی برای ساختن یه رابطه لذتبخش